Kolejnym projektem Ministerstwa Finansów, który ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego jest struktura JPK VDEK. Nowy plik będzie zawierać w sobie informacje zarówno z deklaracji VAT, jak i struktury JPK VAT. Kogo obejmą wprowadzane zmiany? Co będzie zawierała struktura JPK VDEK? Odpowiadamy!

Struktura JPK VDEK - jakie zmiany wprowadzi?

Każdy czynny podatnik VAT rozliczający się miesięcznie lub kwartalnie z podatku od towarów i usług, ma obowiązek składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz struktury JPK VAT. Nowa struktura JPK VDEK, która zgodnie z założeniami Ministerstwa ma obowiązywać od 1 lipca 2019 roku ma przyjąć postać jednego pliku. Tym samym, ujednolica i systematyzuje ona informacje zawarte w deklaracjach VAT i JPK VAT. Ponadto, ma służyć analizie rozliczeń podatku VAT i kontroli.

Struktura JPK VDEK będzie składała się z dwóch części:

  • ewidencyjnej,
  • deklaracyjnej.

Plik ma zawierać komplet informacji niezbędnych do rozliczenia transakcji VAT zakupu i sprzedaży oraz do ustalenia prawidłowego zobowiązania podatkowego, kwoty do przeniesienia lub kwoty zwrotu podatku VAT.

Okresy rozliczeniowe a struktura JPK VDEK

Tak jak dotychczas, struktura JPK VDEK będzie podlegała wysyłce wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podatnicy, którzy stosują kwartalne rozliczenia VAT, będą przesyłali ewidencje za każdy miesiąc kwartału odrębnie i tylko ewidencja za ostatni miesiąc kwartału będzie wysyłana razem z częścią deklaracyjną JPK VDEK (dotychczasową deklaracją VAT) - odpowiednikiem obecnej deklaracji VAT-7K.

Warto wiedzieć, że do rozliczeń za czerwiec 2019 r. oraz drugi kwartał 2019 r. podatnicy mają obowiązek stosować przepisy dotychczasowe.

Projekt zmian przewiduje również, że w przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą dane niezgodne ze stanem faktycznym lub zawierającą błędy - naczelnik US będzie mógł nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.