Mam zamiar dokonywać zakupu towarów z UE, a zarazem chcę korzystać ze zwolnienia z VAT. Czy jest taka możliwość przy korzystaniu ze zwolnienia z podatku VAT? Jak należy prawidłowo rozliczać zakup towarów w UE przez podatnika zwolnionego z VAT?

Aneta, Wrocław

 Zgodnie z art.10 ust.1 pkt. 2c ustawy o VAT podatnicy zwolnieni z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe) nie mają obowiązku wykazywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli całkowita wartość WNT na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł. Wskazany limit dotyczy również poprzedniego roku podatkowego.

Należy również pamiętać, że podatnicy zwolnieni z VAT mają możliwość dobrowolnego opodatkowywania WNT - przywilej ten wynika z art. 10 ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podatnik obowiązany będzie złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o takim wyborze i dokonają rejestracji do VAT UE. Wówczas numer identyfikacji podatkowej podatnika zostanie poprzedzony prefiksem PL.

Reasumując, podatnik zwolniony z VAT podmiotowo dokonując zakupu towarów od kontrahentów z UE ma dwie możliwości:

  • może dobrowolnie zarejestrować się do VAT-UE na formularzu VAT i rozliczać transakcje WNT,
  • nie musi rejestrować się do VAT-UE, a zakup towarów z UE ujmować bez wykazywania podatku VAT (pamiętając o limicie 50 tys. zł).

Zakup towarów w UE przez podatnika zwolnionego z VAT - jak ująć w systemie wFirma.pl?

Po zalogowaniu do systemu wFirma.pl, fakturę za zakup towarów w UE przez podatnika zwolnionego z VAT zarejestrowanego do VAT UE należy ująć poprzez schematem WYDATKI >> KSIĘGOWANIE >> DODAJ >> WYDATEK >> ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH i MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

Ważne!
Zakup towarów można wprowadzać do systemu wyłącznie poprzez podzakładkę RAZEM.
W polu WARTOŚĆ NETTO należy wprowadzić kwotę z otrzymanej faktury oraz wybrać krajową stawkę podatku VAT (zazwyczaj 23%). Następnie należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE, a następnie zaznaczyć okienko przy WNT.

Zakup towarów w UE przez podatnika zwolnionego z VAT - jak rozliczyć?

Podatnicy wykazujący WNT zobowiązani będą złożyć również informację podsumowującą VAT-UE za okres, w którym nastąpiło nabycie towarów od kontrahenta z kraju UE.