Wielu przedsiębiorców wykorzystujących w prowadzonej działalności gospodarczej samochód, decyduje się wykupić ubezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. W sytuacji, gdy poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym jest przedsiębiorca rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pojawia się pytanie i wątpliwość, jak należy rozliczyć otrzymane odszkodowanie za szkodę. Czy będzie ono stanowić przychód u ryczałtowca? Odpowiedź w artykule!

Odszkodowanie za szkodę - czy stanowi przychód?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 14 ust. 2 pkt. 12, wskazują że otrzymane odszkodowanie za szkodę stanowi przychód podatnika, a tym samym podlega opodatkowaniu. Przedsiębiorcy rozliczający uzyskane przychody ryczałtem, mają obowiązek opodatkować je stawką 8,5%, bez względu na stosowaną stawkę ryczałtu w odniesieniu do sprzedaży.
Przychód z tytułu odszkodowania, powstaje z chwilą wypłaty środków przez zakład ubezpieczeniowy. Na powstanie przychodu u podatnika nie ma znaczenia również fakt, że rozliczenie z zakładem ubezpieczeń przebiega bezgotówkowo, tj. zakład ubezpieczeniowy wysyła środki za naprawę bezpośrednio do warsztatu.

Należy również pamiętać, że ryczałtowiec nie ma możliwości pomniejszenia uzyskanego przychodu o koszty poniesione na naprawę samochodu. Opodatkowaniu stawką podlega cała otrzymana kwota odszkodowania.

Przykład 1.

Pani Ewa prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych, a uzyskiwane przychody opodatkowuje stawką 3,5%. W grudniu brała udział w wypadku, w którym został uszkodzony samochód należący do składników majątku firmy. Wyrządzona szkoda została wyceniona na 15 000 zł i w całości pokryła powypadkową naprawę. Całość odszkodowania została przekazana bezpośrednio do warsztatu. Czy zatem otrzymane odszkodowanie za szkodę będzie stanowiło przychód?

Co do zasady, podatnik musi wykazać i opodatkować przychód stawką 8,5% pomimo bezgotówkowej formy rozliczenia naprawy.

Prywatny samochód a odszkodowanie za szkodę

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy podatnik wykorzystuje prywatny samochód osobowy w prowadzonej działalności. Warto wiedzieć, że gdy dojdzie do niezawinionego wypadku komunikacyjnego, a podatnik otrzyma odszkodowanie za szkodę, to nie będzie musiał go opodatkowywać. Uzyskana kwota nie będzie stanowiła przychodu dla przedsiębiorcy, ponieważ wykorzystywany samochód nie stanowił majątku przedsiębiorstwa.

Przykład 2.

Pani Iwona prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na organizacji wyjazdów turystycznych, którą opodatkowuje stawką ryczałtu 17%. Przy dojazdach do klientów, wykorzystuje prywatny samochód. W listopadzie 2018 roku doszło do niezawinionej kolizji za które Pani Iwona dostała 12 500 zł odszkodowania. Czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu?

Otrzymane odszkodowanie nie stanowi przychodu z działalności, ponieważ dotyczy majątku prywatnego.

Odszkodowanie za szkodę - ujęcie w systemie wFirma.pl

Po zalogowaniu do systemu wFirma.pl należy przejść do zakładki EWIDENCJE >> EWIDENCJA PRZYCHODÓW >> DODAJ WPIS. Następnie w wyświetlonym oknie należy w kolumnie 8,5% wpisać odpowiednią wartość otrzymanego odszkodowania. Przychód zostanie poprawnie wykazany w ewidencji oraz uwzględniony przy wyliczaniu ryczałtu za dany okres rozliczeniowy.

Odszkodowanie za szkodę - czy stanowi przychód?