Zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2019 roku, sposób rozliczania wydatków związanych z użytkowaniem samochodu w działalności, uległ zmianie. Przeczytaj i sprawdź, czego dotyczą wprowadzone zmiany oraz jak rozliczać samochód prywatny w działalności!

Samochód prywatny w działalności a wysokość KUP

Niemal każdy przedsiębiorca korzysta w prowadzonej działalności gospodarczej z samochodu. Do tej pory, wykorzystując samochód prywatny w działalności gospodarczej i na cele prywatne, przedsiębiorcy mieli obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - tzw. kilometrówki dla celów PIT.
Zgodnie z nowelizacją przepisów, od 1 stycznia 2019 roku został zniesiony obowiązek prowadzenia kilometrówki dla celów podatku dochodowego w przypadku wykorzystywania prywatnego pojazdu w firmie. Wydatki związane z eksploatacją pojazdu, takie jak myjnia, części samochodowe, przeglądy, wymiana opon, będą ujmowane w kosztach uzyskania przychodu w wysokości 20% wydatku (wartość ta rozumiana jest jako kwota netto powiększona o podatek VAT niepodlegający odliczeniu).

Przykład 1.

Czynny podatnik VAT wykorzystujący w sposób mieszany samochód prywatny w działalności, zakupił paliwo do pojazdu za kwotę 165 zł netto (37,95 zł VAT/ 202,95 zł brutto). Zastanawia się jak będzie wyglądało ujęcie kosztu po zmianach w 2019 roku. 

Podatnikom, wykorzystującym samochód prywatny w prowadzonej działalności w sposób mieszany, przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT - tym samym do rejestru VAT zakupu trafi kwota 18,98 zł.
W KPiR zostanie ujęta kwota do wysokości 20% poniesionego wydatku:
20% * (165 zł + 18,97 zł) = 36,79 zł

Odliczenie 100% naliczonego VAT a samochód prywatny w działalności

Przedsiębiorcy chcący wykorzystywać samochód prywatny tylko w działalności, mają nadal możliwość odliczenia 100% naliczonego podatku VAT. W tym celu będą obowiązani:

  • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT,
  • złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację VAT-26,
  • określić regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Brak będzie oznaczał, że podatnik wykorzystuje samochód do celów mieszanych i może odliczać jedynie 50% VAT z faktur zakupu. Przedsiębiorca, powinien mieć również na uwadze, że to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia podczas kontroli podatkowej, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności.

Przykład 2.

Czynny podatnik prowadzi hurtownię owoców i dostarcza zamówienia dla swoich klientów wykorzystując samochód prywatny w działalności (jest ok używany wyłącznie w działalności).
W związku ze zbliżającym się końcem ważności badań okresowych wykorzystywanego samochodu, przedsiębiorca postanowił wykonać potrzebne badanie za które zapłacił 360 zł netto (82,80 zł VAT/ 442,80 zł brutto). Jak koszt zostanie ujęty w ewidencjach?

Podatnikom, którzy zgłosili pojazd do US na druku VAT-26, prowadzą szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT oraz wprowadzili do obiegu wewnątrz przedsiębiorstwa regulamin użytkowania samochodu - przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT - 82,80 zł.

W KPiR zostanie zatem ujęta kwota: 20% * 360 zł = 72 zł.

Należy pamiętać, że prowadzenie kilometrówki dla celów VAT nie uprawnia podatników do ujęcia w kosztach 100% kwoty netto wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego pojazdu w działalności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, przedsiębiorcy użytkujący samochód prywatny w działalności, przedsiębiorcy może ująć jedynie 20% poniesionego wydatku - wartości rozumianej jako kwota netto powiększona o podatek VAT niepodlegający odliczeniu.