Koniec roku dla wszystkich podatników wiąże się z obowiązkiem złożenia zeznań rocznych. Który z formularzy należy wybrać i złożyć w urzędzie skarbowym, jakie obowiązują terminy? Odpowiadamy!

Kto generuje zeznania roczne?

Składanie zeznania rocznego dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i wszystkich osób, które w ubiegłym roku osiągnęły przychody,nawet w przypadku gdy przychód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Zeznania roczne - formularze

Co do zasady PIT-36, PIT-36L, PIT-37, za miniony rok podatkowy trzeba złożyć do 30 kwietnia następnego roku podatkowego, PIT– 28 od 15 do ostatniego dnia lutego, PIT-16A do 31 stycznia następnego roku podatkowego.
Co istotne, zgodnie z art. 12 § 5 ordynacji podatkowej jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta) - termin przesuwa się na następny dzień pod dniu lub dniach wolnych od pracy.

W zależności od tego jaką formę opodatkowania swoich dochodów wybrał przedsiębiorca, na koniec roku będzie musiał złożyć zeznanie roczne na odpowiednim druku. Wyróżniamy następujące zeznania roczne:

 • PIT 36 - wybiera podatnik który uzyskał dochody opodatkowane podatkiem na zasadach ogólnych
 • PIT 36 L- wybiera podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane podatkiem liniowym.
 • PIT 37 - wybiera podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), wyłącznie za pośrednictwem płatników np. z umowy o pracę.
 • PIT 28 - wybiera podatnik, który który podjął decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT 16 A - przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rodzaje ulg w zeznaniach rocznych

Rodzaje ulg w zeznaniach rocznych:

 1. Ulga na dzieci - z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych ( składający zeznanie roczne PIT 36 i PIT 37).
 2. Ulga na internet - przysługuje podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej i opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (składający zeznanie PIT 36, PIT 37, PIT 28).
 3. Ulga rehabilitacyjna - Ulga przysługuje podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych (składającym PIT 36 i PIT 37).
 4. Odliczenie darowizny - Odliczenia przekazanych darowizn mogą dokonać podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych (składający zeznania na formularzach PIT-37 lub PIT-36),
 5. Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE - odliczenie przysługuje podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych oraz liniowo (składającym PIT 36, PIT 36 L oraz PIT 37).
 6. Darowizna na cele edukacji zawodowej - odliczenie przysługuje przy PIT -36, PIT -37, PIT -28
 7. Ulga termomodernizacyjna - odliczenie przysługuje podatnikom rozliczającym się na formularzu PIT- 36, PIT-36L, PIT -28