Kto wystawia rachunki?

Rachunek jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT. Pamiętać należy, iż obecnie stosowany rachunek nie jest tym samym, co wcześniejszy rachunek uproszczony, a do jego wystawienia uprawnieni są inne podmioty.

iStock_000013833343XSmallDo wystawiania rachunków zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy, którzy nie są podatnikami VAT (zwolnieni przedmiotowo lub podmiotowo),
  • osoby, które uzyskują dochód na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (podstawą do wystawienia jest wówczas umowa cywilno-prawna),
  • twórcy, którzy nie są podatnikami VAT,
  • osoby uzyskujące dochód z najmu.

Podmioty te mają obowiązek potwierdzania swoich przychodów właśnie poprzez wystawianie rachunku zwykłego. Należy zaznaczyć, iż dokument ten jest potwierdzeniem sprzedaży nieopodatkowanej VAT. Na rachunku nie ma zatem rozróżnienia na cenę netto i cenę brutto – jest to podział zarezerwowany dla produktów opodatkowanych podatkiem VAT.

Od 2013 roku przedsiębiorcy niebędący podatnikami VAT mogą również wystawiać faktury. Zgodnie z przepisami, są one traktowane analogicznie do faktur wystawianych przez czynnych podatników VAT, z wyjątkiem możliwości odliczenia podatku.

Zobacz też:

zus z3b