Jak rozliczyć umowę franczyzową?

Jak rozliczyć umowę franczyzową?

Franchising jest dość specyficznym systemem sprzedażowym. Polega on na ciągłej i ścisłej współpracy między dwoma przedsiębiorstwami. Franczyzodawca przyznaje prawa oraz wyznacza obowiązki franczyzobiorcy. Oprócz tego franczyzodawca dostarcza partnerowi markę oraz wiedzę. Wszystkie zapisy na ten temat są zawarte na umowie…

Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Sprzedaż gruntu w określonych przypadkach jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Jeśli sprzedaż gruntu następuje z prywatnego majątku, to zazwyczaj transakcja ta nie jest traktowana jako działalność gospodarcza. W związku z tym nie ma konieczności opodatkowania jej VAT-em. Natomiast sprawa…

Samofakturowanie – czym jest?

Samofakturowanie – czym jest?

Samofakturowanie – jakie warunki trzeba spełniać? Faktura jest zasadniczym dokumentem, który potwierdza zrealizowanie transakcji. Co do zasady faktura wystawiana jest przez sprzedawcę. Jednak przepisy dają możliwość, by nabywca towaru lub usługi wystawiał fakturę w imieniu i na rzecz sprzedawcy. W…