Zmiany w ryczałcie - nowe grupy zawodowe

Od początku obecnego roku kalendarzowego rząd zapoczątkował serię zmian w podatku ryczałtowym, które mają na celu skłonić podatników do skorzystania z tej formy rozliczenia z urzędem. Kto skorzysta na reformach, a kto zostanie przy podatku liniowym?

Wykluczeni

Istnieją grupy zawodowe, które ze względu na treść ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie są w stanie rozliczać się za pomocą ryczałtu. Są to między innymi przedsiębiorcy związani z prowadzeniem aptek, kantorów, lombardów, sprzedażą części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz sprzedażą wartości dewizowych.

Większe grono wolnych zawodów

Dla tych, których profesja zakwalifikowana jest przez prawo jako wolny zawód, stawka ryczałtu wynosi 17%. Do tej pory definicja wolnego zawodu była węższa, jednak w ramach wprowadzonych zmian w prawie obejmuje ona starą grupę, poszerzoną m.in. o zawody związane z szeroko pojętym prawem jak: prawnik, radca prawny, doradca podatkowy, notariusz, adwokat. Podjęte działania mają na celu uatrakcyjnienie rozliczania się ryczałtem i skłonienie liniowców do przejścia na ryczałt.