Programy do kard i płac pozwalają na samodzielne prowadzenie kadr, płac i ubezpieczeń ZUS oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych za pracowników. Przedsiębiorca, jeśli wybierze dobry program może kompleksowo rozliczać pracowników w swojej firmie. Jedną z podstawowych funkcji, jakie powinny oferować tego typu oprogramowania prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy 

Prowadzona ewidencja czasu pracy jest podstawą do rozliczenia godzin pracy. Dane, które taka ewidencja zawiera mają wpływ na wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą. Pracodawca ma obowiązek prowadzenia takiej ewidencji. System wFirma w swoim programie kadrowo-płacowym umożliwia prowadzenie ewidencji czasu pracy online.

Jakie możliwości daje prowadzenie ewidencji czasu pracy online

W ewidencji czasu pracy online w systemie wFirma rejestruje się:

  • godziny przepracowane
  • absencje pracownika (urlop, zwolnienia chorobowe)
  • godziny nadliczbowe płatne +50% oraz +100%
  • godziny nadliczbowe przypadające w nocy
  • godziny nadliczbowe, które zostaną zamienione na wolne
  • godziny za pracę w nocy
  • zmniejszenie wymiaru godzin o czas przepracowany poniżej ‑ ustalonego wymiaru

Użytkownik systemu ma możliwość wydrukować ewidencję czasu pracy pracownika za dany miesiąc

Wypróbuj program kadrowo-płacowy za darmo na rok czasu w systemie wFirma.