Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców i rolników prowadzących działalność gospodarczą

Każdy przedsiębiorca, prowadzący własną działalność, ma obowiązek uiszczać do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne. To samo zobowiązanie spoczywa na wszystkich rolnikach, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z tym że swoje składki ubezpieczeniowe odprowadzają oni do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W jakiej wysokości są to składki?

Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą i nie będących rolnikami

Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób, prowadzących działalność gospodarczą w 2011 r. wynoszą kolejno:

 • minimalna składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 49,38 PLN
 • minimalna składka na Fundusz Pracy wynosi 49,38 PLN
 • minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 393,41 PLN
 • minimalna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 33,66 PLN
 • minimalna składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 120,92 PLN

Składki dla nowych przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w 2011 r. wynoszą kolejno:

 • 81,16PLN na ubezpieczenie emerytalne
 • 6,94 PLN na ubezpieczenie wypadkowe
 • 24,95 PLN na ubezpieczenie rentowe
 • 10,19 PLN na ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie społeczne rolników, prowadzących dodatkowo firmę

Składki ubezpieczeniowe rolników, prowadzących oprócz tego przedsiębiorstwo, uzależnione są od ilości posiadanych gruntów rolnych. W 2011 r. kształtują się one kolejno:

 • powyżej 50 hektarów do 100 hektarów podstawowa składka miesięczna wynosi 227,00 złotych
 • do 50 hektarów podstawowa składka miesięczna wynosi 142,00 złotych
 • powyżej 150 hektarów do 300 hektarów podstawowa składka miesięczna wynosi 396,00 złotych
 • powyżej 300 hektarów podstawowa składka miesięczna wynosi 481,00 złotych
 • powyżej 100 hektarów do 150 hektarów podstawowa składka miesięczna wynosi 312,00 złotych

Wspólna jest natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, która dla wszystkich tych rolników wynosi 36,00 złotych.