rachunek uproszczony

Rachunek jako podstawa roszczeń

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, kiedy to pojawiają się różnego typu roszczenia. Każdy nabywca towaru lub usługi powinien zaopatrzyć się w dokument, który będzie stanowił potwierdzenie zawarcia transakcji handlowej. Dowodem takim może być rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę, który nie…

Co powinien zawierać rachunek?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z VAT, są zobowiązani, na prośbę klienta, do udokumentowania wykonanej transakcji sprzedaży za pomocą rachunku. Poprawne wystawienie takiego dokumentu wiąże się z zachowaniem ustawowo określonych terminów oraz z umieszczeniem…

Wystawianie rachunków

Czynność, jaką jest wystawianie rachunków jest wpisana na stałe w życie przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia (podmiotowego lub przedmiotowego) z VAT. Innymi podmiotami wystawiającymi te dokumenty są osoby prywatne, które nie mają zarejestrowanej działalności, ale uzyskują dochody z tytułu najmu, umowy…

Wzór rachunku

Rachunek, jako sformalizowany dokument w obrocie gospodarczym posiada swój wzór. Jednak w przeciwieństwie do faktur, które uregulowane zostały szczegółowo ustawą oraz rozporządzeniem, rachunek nie jest tak precyzyjnie opisany przepisami prawa.  Share

Rachunek uproszczony

Rachunek uproszczony był dokumentem wystawianym przez podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT przy sprzedaży usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Był, ponieważ na podstawie nowelizacji przepisów został zniesiony w 2000 roku. Share

Czym jest rachunek?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, bez względu na jej rodzaj oraz wielkość, jest zobowiązana do dokumentowania i ewidencjonowania swojej sprzedaży. To, jaki dokument sprzedaży powinien wystawić sprzedawca zależy ściśle od obowiązujących przepisów prawa. Jedną z dwóch podstawowych form poświadczenia dokonanej…