pro forma wzór

Faktury VAT w obrocie gospodarczym

Faktura VAT jest jednym z najczęściej wystawianych dowodów wpłaty w trakcie realizacji różnego rodzaju transakcji. Musi być wystawiona do siódmego dnia od terminu zrealizowanej transakcji. W momencie, gdy podmiot gospodarczy świadczy usługi nieustannie, dzień wystawienia faktury mija siódmego dnia następnego miesiąca,…

Faktura pro forma

Faktura pro forma jest wystawiana przez dostawcę. Najczęściej ma ona na celu poinformowanie odbiorcy o przewidywanej wartości mającej dokonać się w przyszłości transakcji, a także określa szczegółowo rodzaj, ilość, cenę jednostkową poszczególnych towarów oraz kwotę naliczonego VAT. Co ważne, faktura…