pro forma wzór

Faktura pro forma

Faktura pro forma jest wystawiana przez dostawcę. Najczęściej ma ona na celu poinformowanie odbiorcy o przewidywanej wartości mającej dokonać się w przyszłości transakcji, a także określa szczegółowo rodzaj, ilość, cenę jednostkową poszczególnych towarów. Share