Tag Archives: pro forma wzór

Faktury VAT w obrocie gospodarczym

iStock_000017970388XXXLargeFaktura VAT jest jednym z najczęściej wystawianych dowodów wpłaty w trakcie realizacji różnego rodzaju transakcjiMusi być wystawiona do siódmego dnia od terminu zrealizowanej transakcji. W momencie, gdy podmiot gospodarczy świadczy usługi nieustannie, dzień wystawienia faktury mija siódmego dnia następnego miesiąca, po zrealizowaniu zlecenia. Faktura VAT to popularny dokument w obrocie gospodarczym, a jej wygląd i reguły jej wystawiania są ściśle opisane przez obowiązujące przepisy.

(więcej…)

Faktura pro forma

Young beautiful woman holding a white empty letter, sitting at the table and smilingFaktura pro forma jest wystawiana przez dostawcę. Najczęściej ma ona na celu poinformowanie odbiorcy o przewidywanej wartości mającej dokonać się w przyszłości transakcji, a także określa szczegółowo rodzaj, ilość, cenę jednostkową poszczególnych towarów oraz kwotę naliczonego VAT. Co ważne, faktura pro forma nie jest dokumentem, na podstawie którego podatnicy mogą dokonywać rozliczeń z tytułu podatku VAT.

(więcej…)