lista płac przykład

Lista płac

Przedsiębiorca ma obowiązek tworzyć w wyznaczonych terminach listę płac, która obejmuje podstawowe elementy honorarium. Lista płac ma prawo mieścić elementy pensji jednego zatrudnionego bądź kilku pracowników. Share