lista płac przykład

Lista płac

Przedsiębiorca ma obowiązek tworzyć w wyznaczonych terminach listę płac, która obejmuje podstawowe elementy honorarium. Lista płac ma prawo mieścić elementy pensji jednego zatrudnionego bądź kilku pracowników.W drugim przypadku, na każdej stronie powinno się umieścić podsumowanie poszczególnych kolumn. W ten sposób…