Kradzież majątku firmowego – kiedy potraktować ją jako koszt podatkowy?