jak zaksięgować fakturę zaliczkową w leasingu operacyjnym