Tag Archives: jak wypełnić vat 7 przykład

Podatki dla urzędu skarbowego

business-coach-sunshine-coast1Każdy podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT oraz podatek dochodowy. Kiedy trzeba tego dokonać i co podlega opodatkowaniu?

(więcej…)

Skrócony termin zwrotu VAT a zakup przez kredyt bankowy

pile of euro coinsPodatnik posiadający nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym ma dwie drogi jej wykorzystania. Po pierwsze – może zażądać jej zwrotu na rachunek bankowy. Po drugie – może ją zaliczyć na poczet następnego okresu rozliczeniowego, obniżając przy tym o tę różnicę kwotę podatku należnego. Jednak, aby móc z tego skorzystać, trzeba pamiętać o wypełnieniu właściwej pozycji w deklaracji rozliczeniowej.

(więcej…)