Rachunek uproszczony

Rachunek uproszczony był dokumentem wystawianym przez podmiot gospodarczy będący podatnikiem VAT przy sprzedaży usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Był, ponieważ na podstawie nowelizacji przepisów został zniesiony w 2000 roku.

iStock_000007121462SmallDo 2000 roku rachunek uproszczony, zawierał takie same informacje, jak faktura, różnił się zaledwie opisem w nagłówku, ponieważ zamiast frazy FAKTURA VAT widniał napis RACHUNEK UPROSZCZONY.

Ważne jest, iż rachunek uproszczony służył do czegoś zupełnie innego niż rachunki obecnie wystawiane w obrocie gospodarczym. Przede wszystkim w dawnym stanie prawnym, rachunek uproszczony był wystawiany przez czynnych podatników VAT, a nie tak, jak obecnie – przez podmioty korzystające z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z VAT. Służył on dokumentowaniu transakcji świadczonych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zmiany, mimo iż wprowadzone ponad 13 lat temu w dalszym ciągu mogą powodować małe zamieszanie, szczególnie wśród osób, które prowadzą działalność od dłuższego czasu. Przyzwyczajenie do utartego przez lata nazewnictwa sprawia, że część przedsiębiorców nadal poszukuje wzoru o rachunku uproszczonego i mylnie w taki sposób nazywa rachunek zwykły.