Zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego

W przypadku nie spłacania zobowiązań wierzyciel może dochodzić należności w sądzie. Na podstawie prawomocnego wyroku sądu wierzyciel może zwrócić się do komornika, aby zlecić ściągnięcie zaległości z majątku dłużnika. Share