Spółka cywilna

Spółka cywilna jest prostą postacią organizacji podmiotu gospodarczego. Polega ona na prowadzeniu przedsiębiorstwa razem ze wspólnikiem lub wspólnikami. Ponadto, mogą ją zarejestrować zarówno osoby fizyczne, jak i działające już działalności gospodarcze. Share

Lista płac

Lista płac to dokument księgowy, stosowany w rachunkowości i urzeczywistniający naliczenie wypłat dla pracowników, wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami płaconymi zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Share