Mały Podatnik

Jakie przywileje mają Mali Podatnicy? Mały Podatnik to podmiot, u którego wartość sprzedaży, wliczając w to kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym, wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Share