Mały Podatnik

Jakie przywileje mają Mali Podatnicy? Mały Podatnik to podmiot, u którego wartość sprzedaży, wliczając w to kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym, wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Share

Faktura VAT-MP

Fakturą VAT-MP nazywamy specyficzny typ rachunku, który wystawiać mogą mali podatnicy. Rachunki takie różnią się jedynie znacznikiem „MP”, oznaczającym rodzaj podatnika oraz określeniem daty zapłaty. Share