Nota odsetkowa

Kontrahenta, który spóźnia się ze spłatą należnych zobowiązań finansowych, ukarać można odsetkami naliczanymi za zwłokę. Zezwala na to Kodeks Cywilny, który reguluje procesy umowy cywilnoprawnej. Jak zatem naliczyć odsetki za zwłokę? Share